Οι μηχανές αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo κλπ) αποτελούν το δημοφιλέστερο μέσο για την αναζήτηση προϊόντων/υπηρεσιών από τους χρήστες του διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες που εμφανίζονται στις πρώτες σελίδες των μηχανών αναζήτησης λαμβάνουν τα περισσότερα κλικ από τους χρήστες, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη προβολή και αυξημένες πωλήσεις. Για το λόγο αυτό υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός για το ποιος θα καταλάβει τις υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης.

Όταν μιλάμε για SEO (Search Engine Optimization) εννοούμε τις ενέργειες/επεμβάσεις που γίνονται σε μια ιστοσελίδα με σκοπό να επιτύχουμε μια υψηλή θέση στην Google και στις άλλες μηχανές αναζήτησης. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το SEO αφορά τα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης και όχι τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα αποτελέσματα.

Proothisi SEO WebFocus

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την προώθηση SEO είναι η εξής:

  • Προσεκτική μελέτη της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ώστε να διαπιστώσουμε το κοινό (target audience) στο οποίο απευθύνεται.
  • Ανάλυση του ανταγωνισμού ώστε να θέσουμε το στόχο και τις προσδοκίες μας.
  • Έλεγχος για προβλήματα τεχνικής φύσης που δυσκολεύουν τις μηχανές αναζήτησης να σκανάρουν την ιστοσελίδα.
  • Έρευνα για την επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών.
  • Βελτιστοποίηση on-page seo (links, titles, meta-descriptions κλπ).
  • Έλεγχος και βελτίωση της δομής της ιστοσελίδας όπου χρειάζεται.
  • Εξέταση, βελτίωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου.
  • Καταχώριση στις μηχανές αναζήτησης.
  • Βελτιστοποίηση off-page seo (δημιουργία backlinks).