Μια δυναμική ιστοσελίδα επιτρέπει την εύκολη διαφοροποίηση του περιεχομένου και δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να διαχειρίζεται ο ίδιος το δικτυακό του περιεχόμενο.